قطارهای مسافری خودکشش ریل باس

قطارهای مسافری خودکشش ریل باس

خلاصه خبر تاریخ انتشار: 1396/11/24
قطارهای مسافری خودکشش ریل باس

پروژه جدید شرکت، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از  قطارهای مسافری خودکشش ریل باس است که در حال حاضر 25 رام  از این قطارها در شبکه ریلی کشور در حال بهره‌برداری می‌باشند و تا 38 رام افزایش خواهند یافت .

در پروژه ریل باس متخصصین این شرکت  در شهرهای تبریز و گرگان فعالیت دارند و سیرهای اعزامی گرگان ، اینچه برون ، پل سفید ، زنجان ، سمنان ، گرمسار، قزوین ، تاکستان ، جمکران ، قم ، هشتگرد ، وان ، دانشگاه تربیت معلم ، تبریز رازی ، تبریز جلفا ، پیشوا ، پرند و همچنین قطارهای گردشگری در نواحی مختلف  که بالغ بر 45 سیر در طول روز می باشد را تحت پوشش خدمات قرار داده است .