مراسم معارفه مدیر پروژه جدید ریل باس

مراسم معارفه مدیر پروژه جدید ریل باس

خلاصه خبر تاریخ انتشار: 1397/06/05
مراسم معارفه مدیر پروژه جدید ریل باس

روز شنبه سوم شهریورماه مراسم تودیع امیر مرادی،سرپرست تعمیر و نگهداری قطارهای خودکشش و معارفه کوروش وثیق مهر با حضور، مهندس مهدی اسلامی و جمعی از مدیران ارشد و مسئولین شرکت در این مجموعه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در حکم مهدی اسلامی خطاب به وثیق مهر آمده است: با عنایت به مراتب تعهد و تخصص جنابعالی به موجب این حکم و بر اساس چارت سازمانی مصوب به عنوان "سرپرست نگهداری و تعمیرات قطارهای خودکشش" منصوب می­شوید.

اسلامی در ادامه  این حکم آورده است:

امید است با توجه به رویکردهای جدید شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا و شرح وظایف و مسئولیت­های مصوب این سمت، به تحقق موارد ذیل اهتمام ویژه مبذول فرمائید:

  1. برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات براساس الزامات سازنده و کارفرما
  2.  مدیریت بر امور سرویس، تعمیرات و امور سیر و حرکت و وظایف مسئول مربوطه
  3. برنامه ریزی سیربراساس الویت های  نگهداری وتعمیرات قطارها
  4. مدیریت بر امور بازرسی فنی و اعزام و امور نواحی مربوطه
  5. ارائه گزارشات مورد نیاز
  6. اجرای وظایف محوله در مستندات سازمانی IMS
  7. انجام سفارشات دقیق، بموقع و بمیزان لازم و نظارت دقیق بر مصرف قطعات

و در آخر لوح تقدیری به پاس یاد بود به مهندس مرادی اهدا گردید.