چشم انداز

چشم انداز

چشم انداز

چشم انداز شرکت :

شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا در سال 1400 بعنوان پیشرو و توانمندترین تامین کننده خدمات حمل و نقل ریلی در بازار داخلی و با ردپایی در بازار بین المللی شناخته خواهد شد.

  • رد پایی در بازار بین المللی

MRM تا سال 1400 وارد حداقل 2تا 3 بازار بین المللی خواهد شد.

  • توانمندی شناخته شده

MRM  بعنوان کارآمدترین شرکت تامین کننده قطعات یدکی در بازار داخلی به رسمیت شناخته خواهد شد.

MRM بعنوان بهترین ارائه دهنده خدمات کامل در بازار داخلی شهرت خواهد یافت.

  • پیشرو در بازار داخلی

تسلط کامل بر ناوگان ریلی مپنا

از ارائه کنندگان خدمات اصلی به سایر ناوگان ها

تامین کننده خدمات به انواع ناوگان

ماموریت شرکت :

ما ارائه دهنده خدمات نگهداری ، تعمیرات و بهره برداری به بازار صنعت حمل و نقل ریلی داخلی و منطقه ای از طریق قابلیت های منحصر به فرد می باشیم.

  • قابلیت ها

MRM  خود را با قابلیت های منحصر به فرد یافتن منابع و تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات کامل نگهداری و تعمیرات از رقبا متمایز می‌نماید.

  • بازارها

اگرچه تمرکز اصلی MRM بر بازار داخلی است. اما MRM همچنین با توجه به پتانسیل استراتژیک بازارهای خارجی ، خدمات انتخاب شده ای را ارائه می نماید.

  • بهره برداری

بهره برداری از لکوموتیو و خود کشش( زیر زمینی و رو‌ زمینی) (EMU&DMU)

  • نگهداری

خدمات نگهداری ، تعمیر و بازسازی دوره ای و اساسی برای ناوگان راه آهن