خودکفایی در تعمیرات

خودکفایی در تعمیرات

خودکفایی در تعمیرات

 با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و در جهت حمایت از تولید ملی و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای خرید ادوات و تجهیزات لکوموتیوها و ریل باس ها همگام با اجرای اقتصاد مقاومتی، بسیاری از قطعات معیوب در داخل شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا و همچنین در شرکت های پیمانکار داخلی تعمیر می­گردند. در داخل شرکت نیز با تقویت ظرفیت فنی و پژوهشی در زمینه تعمیرات بردهای الکترونیکی بیش از 80 درصد قطعات و مجموعه های مورد نیاز به تعمیر که بعضاً از طرف شرکت های خارجی تامین کننده نیز غیرقابل تعمیر اعلام گردیده بود، تعمیر می­شود و در سیکل بهره برداری مجدد قرار می­ گیرد.

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.