خود کفایی در ساخت

خود کفایی در ساخت

خود کفایی در ساخت

با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و در جهت حمایت از تولید ملی و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای خرید ادوات و تجهیزات لکوموتیوها و ریل باس ها همگام با اجرای اقتصاد مقاومتی، داخلی سازی قطعات فابریک با کیفیت و قیمت مناسب نسبت به نمونه های خارجی در دستور کار شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا قرار دارد. برخی از قطعات عینا از روی قطعات فابریک و برخی دیگر با رویکرد اصلاحی ساخته می­شوند تا با رفع نواقص، موجب کارایی بهتر، افزایش عمر و سهولت بیشتر در سرویس و نگهداری شوند.

 

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.