نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات: این شرکت برای آماده به کاری حداکثر و نگهداری صحيح ناوگان ریلی تمرکز بالایی در اين حوزه معطوف داشته است. بنابراين در بازديد از تجهيزات، ابتدا وضعيت تجهيز را ارزيابی و در صورت نیاز بر اساس معيارهای تعریف شده از سوی سازنده تعمير ، بازسازی و یا تعويض انجام می گردد.

 

رويکردهاي تعميراتي شرکت عبارتند از:

تعميرات پيشگيرانه (PM): مطابق با دستورالعمل سازنده تجهيزات و در فواصل زمانی از پيش تعيين شده با هدف جلوگيری از خرابی تجهيز صورت می گيرد.

تعميرات پيشبينانه (CBM): بر اساس تغييرات پارامترهای مهم بهره برداری، برنامه ريزی و اجرا مي شود. اين موارد شامل:
پايش ارتعاش
ترموگرافی
تجريه تحليل روغن
تجزیه تحلیل سوخت
پایش خوردگی
تعميرات اضطراری(EM): مطابق با دستورالعمل سازنده تجهيزات براي رفع خرابی صورت می گيرد.

 

سامانه ی کنترل مرکزی : براي اجراي هرچه بهتر فعاليتهای فوق از سامانه ی کنترل مرکزی لکوموتیو های ایران سفیر استفاده می گردد ، این سامانه به ما امکان می دهد تا به صورت برخط (online) وضعیت لکوموتیو را حتی در حین سیر تحت نظر داشته باشیم . در این سامانه اطلاعات مربوط به وضعیت لکوموتیو اخذ شده و از طریق GPRS به سرور های مرکزی در تهران مخابره می شود. کارشناسان زبده ی لکوموتیو با تحلیل این اطلاعات ، قبل از وقوع خرابی ، دستورالعمل های لازم را به لکوموتیوران ابلاغ می کنند. همچنین از تکنسین های شرکت که در شهر های بین راهی حضور دارند استفاده خواهد شد که قبل از وقوع خرابی ، نسبت به تعمیرات سریع اقدام نمایند.

 

یکپارچه سازی اطلاعات با راه حل SAP: با توجه به رشد سریع شرکت و تنوع در سبد خدمات داشتن یک نظام اطلاعاتی ساختار یافته و یکپارچه یک ضرورت است. در این راستا شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا با همکاری شرکت مشاوره مپنا – رافسیس اقدام به پیاده سازی راه حل sap با تمرکز بر قسمت های نگهداری و تعمیرات ،انبار ، منابع انسانی ، مالی ، تامین و کنترل کیفیت پرداخته است. اين نرم افزار علاوه بر تامین نیازهای شرکت در حوزه های گوناگون امکان ثبت کليه فعاليتهای تعميراتی را فراهم مي کند و اخذ گزارشات را براساس شاخص هاي مختلف همچون مدت زمان تعميرات، هزينه تعميرات و… تسهيل می‌کند. با استفاده از اين نرم افزار دسترسی سريعتر به اطلاعات زير فراهم می گردد.

 

بررسی علت اصلی خرابی
دلايل عدم آمادگی تجهيز
مصرف قطعات و مواد يدکی
حجم نيروی انسانی بکارگرفته شده
در اجرای فعاليتهای نگهداری و تعميرات همواره به رعايت برنامه زمانبندی و الزامات HSE ،نگهداری و استفاده مناسب از ابزارها و بهره مندی از پيمانکاران مجرب توجه ويژه ای می شود. ابزارهای مورد نياز مطابق با ارگونومی و از برندهای معتبر تهيه می‌شوند و به صورت دوره‌ای مطابق آخرين ويرايش دستورالعملها کاليبره، نگهداری و کنترل مي شوند تا در صورت نياز به سرعت جايگزين شوند. همچنين اطمينان از کفايت و صحت عملکرد ابزارهای مخصوص از طريق کنترل دوره‌ای، حفاظت و نگهداری از ابزار مخصوص و کاليبره منظم آنها حاصل می گردد.

 

سازمان تعميرات

در اين بخش به کارتيمی و پاسخگويی سريع به مشکلات برای دستيابی به کيفيت بالا و بهره وری بيشتر تاکيد می شود. تکنسين های تعميرات فعاليتهای روزانه تعميراتی را انجام می دهند و نظارت بر فعاليتهای تعميرات از طريق پرسنل کنترل کیفیت صورت می پذیرد. در صورت نياز به خدمات خاص که در درون سازمان مهيا نباشد، از پيمانکاران با صلاحيت و واجد شرايط بهره مند می شویم.

 

اقدامات اين بخش شامل موارد زير می باشد:

 

بازرسي های دوره اي و روزانه و چشمی
تستهای دوره ای و روزانه
تعميرات اضطراری و رفع خرابی تجهيرات
تعويض قطعات
تامين ابزارها و تجهيزات مورد نياز براي انجام تعميرات
نگهداری سوابق تعميراتی تجهيزات
گزارش به کارفرما از وضعيت تجهيزات و اقدامات صورت گرفته
تعميرات اساسی در بازه هاي زمانی مشخص و مطابق با دستورالعمل های سازنده تجهيزات انجام می گردد. موجودی قطعات يدکی و ابزارالات قبل از اجرای کار بررسی و در صورت کمبود، سفارشات لازم به تامين کنندگان ارائه می گردد. همچنين نيروی کار و تخصص هاي مورد نياز برای اجرای کار کنترل شده و در صورت نياز به استفاده از خدمات خاص در حين اجرای تعميرات اساسی، از پيمانکاران واجد شرايط بهره مند خواهیم بود. براي تحقق برنامه زمانبندی و همچنين اجرای پروژه با حداقل هزينه و با بالاترين کيفيت استفاده می شود. گزارشات دوره ای از وضعيت پروژه تهيه و دلايل انحراف از برنامه شناسايی و برنامه ريزی مجدد برای دستيابی به اهداف برنامه تعريف می گردد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.