دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

خلاصه خبر تاریخ انتشار: 1398/10/10
دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران در آذر ماه 1398

دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران