بازدید نوروزی سال 1399 مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی مپنا

بازدید نوروزی سال 1399 مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی مپنا

خلاصه خبر تاریخ انتشار: 1399/01/20
بازدید نوروزی سال 1399

بازدید نوروزی سال 1399 مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی مپنا از شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری

 

روز شنبه دوم فروردین ماه سال  1399 آقای مهندس بابک احمدی مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی مپنا، بنا بر سنت دیرین نوروزی از شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا  واقع در مجموعه راه آهن جمهوری اسلامی ایران بازدید سالانه به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا، مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی با همراهی مهندس عباسی مدیرعامل این شرکت  از کلیه دپوها و کارگاه های تعمیراتی این شرکت شامل  دپو تعمیرات و سرویس های سنگین لکوموتیوهای زیمنس ، کارگاه برق مهندسی، ساختمان کنترل مرکزی و راهبری، محل استقرار تحویل و تحول لکوموتیوها ،کارگاه گیربکس و اوورهال موتورهای MTU و محل پروژه نگهداری و تعمیرات ریل باس ها بازدید نمودند.

این گزارش می افزاید پس از بازدید، آقای مهندس احمدی طی نشستی که با حضور مدیر عامل و مدیران ارشد شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا برگزار شد، از پروژه های آتی شرکت مپنا در بخش حمل و نقل ریلی سخن گفتند و در ادامه در خصوص استراتژی و برنامه های راهبردی این شرکت در آینده توضیحاتی ارایه نمودند. در پایان ایشان به پرسش حاضرین در زمینه موضوعات مرتبط با فعالیت های شرکت پاسخ دادند.