نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات

نگهداری و تعمیرات: این شرکت برای آماده به کاری  حداکثر و نگهداری صحيح ناوگان ریلی تمرکز بالایی در اين حوزه معطوف داشته است. بنابراين در بازديد از تجهيزات، ابتدا وضعيت تجهيز را ارزيابی و در صورت نیاز بر اساس معيارهای تعریف شده از سوی سازنده تعمير ، بازسازی و یا تعويض انجام می گردد.

رويکردهاي تعميراتي شرکت عبارتند از:

تعميرات پيشگيرانه (PM): مطابق با دستورالعمل سازنده تجهيزات و در فواصل زمانی از پيش تعيين شده با هدف جلوگيری از خرابی تجهيز صورت می گيرد.

تعميرات پيشبينانه (CBM): بر اساس تغييرات پارامترهای مهم بهره برداری، برنامه ريزی و اجرا مي شود. اين موارد شامل:
پايش ارتعاش
 ترموگرافی
تجريه تحليل روغن
تجزیه تحلیل سوخت
پایش خوردگی
تعميرات اضطراری(EM): مطابق با دستورالعمل سازنده تجهيزات براي رفع خرابی صورت می گيرد.

سامانه ی کنترل مرکزی : براي اجراي هرچه بهتر فعاليتهای فوق از سامانه ی کنترل مرکزی لکوموتیو های ایران سفیر استفاده می گردد ، این سامانه به ما امکان می دهد تا به صورت برخط (online) وضعیت لکوموتیو را حتی در حین سیر تحت نظر داشته باشیم . در این سامانه اطلاعات مربوط به وضعیت لکوموتیو اخذ شده و از طریق GPRS به سرور های مرکزی در تهران مخابره می شود. کارشناسان زبده ی لکوموتیو با تحلیل این اطلاعات ، قبل از وقوع خرابی ، دستورالعمل های لازم را به لکوموتیوران ابلاغ می کنند. همچنین از تکنسین های شرکت که در شهر های بین راهی حضور دارند استفاده خواهد شد که قبل از وقوع خرابی ، نسبت به تعمیرات سریع اقدام نمایند.

یکپارچه سازی اطلاعات با راه حل SAP:  با توجه به رشد سریع شرکت و تنوع در سبد خدمات داشتن یک نظام اطلاعاتی ساختار یافته و یکپارچه یک ضرورت است. در این راستا شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا با همکاری شرکت مشاوره مپنا – رافسیس اقدام به پیاده سازی راه حل sap با تمرکز بر قسمت های نگهداری و تعمیرات ،انبار ، منابع انسانی ، مالی ، تامین و کنترل کیفیت پرداخته است. اين نرم افزار علاوه بر تامین نیازهای شرکت در حوزه های گوناگون امکان ثبت کليه فعاليتهای تعميراتی را فراهم مي کند و اخذ گزارشات را براساس شاخص هاي مختلف همچون مدت زمان تعميرات، هزينه تعميرات و... تسهيل می‌کند. با استفاده از اين نرم افزار دسترسی سريعتر به اطلاعات زير فراهم می گردد.

 • بررسی علت اصلی خرابی
 • دلايل عدم آمادگی تجهيز
 • مصرف قطعات و مواد يدکی
 • حجم نيروی انسانی بکارگرفته شده

در اجرای فعاليتهای نگهداری و تعميرات همواره به رعايت برنامه زمانبندی و الزامات HSE ،نگهداری و استفاده مناسب از ابزارها و بهره مندی از پيمانکاران مجرب توجه ويژه ای می شود. ابزارهای مورد نياز مطابق با ارگونومی و از برندهای معتبر تهيه می‌شوند و به صورت دوره‌ای مطابق آخرين ويرايش دستورالعملها کاليبره، نگهداری و کنترل مي شوند تا در صورت نياز به سرعت جايگزين شوند. همچنين اطمينان از کفايت و صحت عملکرد ابزارهای مخصوص از طريق کنترل دوره‌ای، حفاظت و نگهداری از ابزار مخصوص و کاليبره منظم آنها حاصل می گردد.

سازمان تعميرات

در اين بخش به کارتيمی و پاسخگويی سريع به مشکلات برای دستيابی به کيفيت بالا و بهره وری بيشتر تاکيد می شود. تکنسين های تعميرات فعاليتهای روزانه تعميراتی را انجام می دهند و نظارت بر فعاليتهای  تعميرات از طريق پرسنل کنترل کیفیت صورت می پذیرد. در صورت نياز به خدمات خاص که در درون سازمان مهيا نباشد، از پيمانکاران با صلاحيت و واجد شرايط بهره مند می شویم.

اقدامات اين بخش شامل موارد زير می باشد:

 • بازرسي های دوره اي و روزانه و چشمی
 • تستهای دوره ای و روزانه
 • تعميرات اضطراری و رفع خرابی تجهيرات
 • تعويض قطعات
 • تامين ابزارها و تجهيزات مورد نياز براي انجام تعميرات
 • نگهداری سوابق تعميراتی تجهيزات
 • گزارش به کارفرما از وضعيت تجهيزات و اقدامات صورت گرفته

 تعميرات اساسی در بازه هاي زمانی مشخص و مطابق با دستورالعمل های سازنده تجهيزات انجام می گردد. موجودی قطعات يدکی و ابزارالات قبل از اجرای کار بررسی و در صورت کمبود، سفارشات لازم به تامين کنندگان ارائه می گردد. همچنين نيروی کار و تخصص هاي مورد نياز  برای اجرای کار کنترل شده و در صورت نياز به استفاده از خدمات خاص در حين اجرای تعميرات اساسی، از پيمانکاران واجد شرايط بهره مند خواهیم بود. براي تحقق برنامه زمانبندی و همچنين اجرای پروژه با حداقل هزينه و با بالاترين کيفيت استفاده می شود. گزارشات دوره ای از وضعيت پروژه تهيه و دلايل انحراف از برنامه شناسايی و برنامه ريزی مجدد برای دستيابی به اهداف برنامه تعريف می گردد.