کارگاه اینتر کولر

کارگاه اینتر کولر

کارگاه اورهال اینترکولر و سیستم خنک کننده موتور دیزل

در این کارگاه  سرویس و تعمیرات زیر مجموعه های سیستم خنک کننده  موتور دیزل ( شامل اینترکولر و واتر پمپها)   مربوط به موتورهای mtu  ,CAT,perkins و MAN انجام میگیرد.

قطعات پس از دمونتاژ و ارزیابی اولیه توسط دستگاه شستشوی اولتراسونیک شسته شده و آماده تست و اندازه گیری می شوند.

در این مرحله  کلیه قطعات طبق دستورالعمل سازنده از نظر ابعادی و عملکردی تست شده و آماده مونتاژ می شوند.

در مرحله نهایی  مونتاژ مجموعه ها موجود صورت گرفته و تستهای نهایی انجام می گیرد.