دسته بندی نشده

خودکفایی در تعمیرات
12دی

 با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و در جهت حمایت از تولید ملی و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای خرید ادوات و تجهیزات لکوموتیوها و ریل باس ها همگام با اجرای اقتصاد مقاومتی، بسیاری از قطعات ...

خود کفایی در ساخت
12دی

با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و در جهت حمایت از تولید ملی و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای خرید ادوات و تجهیزات لکوموتیوها و ریل باس ها همگام با اجرای اقتصاد مقاومتی، داخلی سازی قطعات ...

تست استاتیک ریل باس
17شهریور

تست استاتیک ریل باس 027 با حضور کارشناسان راه‌آهن ج.ا. ایران و شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا، روز سه‌شنبه 12 تیر ماه با موفقیت انجام شد. در پی این مهم و پس از تأیید راه‌آهن، مجوز تست ...