HSE

 همزمان با و آغاز فعالیت های شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی در گروه مپنا، شناسایی، استقرار و تبعیت از الزامات قاتونی و قراردادی در حوزه ایمنی، سلامت و صیانت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های بنیادین این شرکت  سرلوحه کارهای اجرایی و عملیاتی قرار گرفت.

 

در ابتدای شروع پروژه نگهداری و تعمیرات لکوموتیوهای ایران سفیر(زیمنس)، تمرکز سازمان معطوف بر حذف ریسک های ناشی از زیرساخت های تحت اختیار و ارتقاء سطح ایمنی و استاندارد سازی اماکن شد و اقدامات ارزشمند و ماندگاری در بهسازی و ایمن سازی دپوهای تعمیراتی سطح ناوگان ریلی کشور که جزء سرمایه های لاینفک این مرز و بوم هست، انجام شد و کماکان ادامه دارد.

 

تمرکز بعدی شرکت MRM در حوزه HSE، اقدام برای ارتقاء سطح فرهنگ HSE در بین پرسنل شرکت، کارفرما و شرکت های همکار بود، این شرکت باور دارد که ارتقاء سطح فرهنگ HSE در لایه های مختلف سازمان در نهایت منجر به ارتقاء سطح ایمنی، سلامت و صیانت از محیط زیست خواهد شد لذا رویکرد مطالبه گر کردن همکاران با ارائه آگاهی و دانش HSE با عملیاتی کردن برنامه های اجرایی متعددی از قبیل نیاز سنجی، ارزیابی، برگزاری و ارزشیابی دوره های آموزش HSE در دستور کار قرار دارد.

پایش مداوم سلامت و تلاش برای ارتقاء سطح سلامت همکاران با اجرای برنامه های متعددی نظیر ارزشیابی آلاینده های محیط کار ، اجرای پروژه های ارگونومیکی ، شناسایی و کنترل اثرات مواد شیمیایی، برنامه ریزی منظم معاینات (ادواری، بدو استخدام و ویژه،) نظارت و بازرسی از اماکن و .. از دیگر رویکردهای ارزشمند شرکت بوده و تلاش برای کاهش انتشار الاینده های هوا، پیشگیری از آلودگی خاک و آب و استفاده بهینه از انرژی و منابع از الویت های فعالیت های جاری و عملیاتی این سازمان می باشد.

 

با پایش منظم شاخص های عملکردی مرتبط( KPI )شرکت توانسته جایگاه مناسبی را از لحاظ HSE در بین شرکت های مشابه کسب نماید.

 

در همین راستا استراتژی های ایمنی، بهداشت و محیط زیست به شرح زیر تدوین شده است و امید است با دستیابی به این اهداف، سرآمدی و تعالی HSE در این شرکت بیش از پیش شکوفا شود:

 

  • نهادینه کردن و بهبود سیاست پیشگیرانه در HSE
  • توسعه متوازن آگاهی، درک و دانش HSE
  • حفاظت از سرمایه های سازمانی (با کنترل ریسک ، کاهش حوادث و عوامل زیان آور محیط کار)
  • توجه به توسعه پایدار و حفظ محیط زیست