کارگاه MAN

کارگاه MAN

کارگاه MAN

کارگاه اورهال موتورهای MAN،PERKINS

در این کارگاه موتورهای ترکشن و APU مربوط به ریل باسهای ارم اوورهال می گردد.

عملیات تعمیر و اورهال موتورها به شرح ذیل است:

بازرسی و عیب یابی اولیه موتور
شستشو و نظافت سطوح بیرونی موتور
دمونتاژ موتور دیزل و ژنراتور از روی استند (خاص APU )
دکوپل ژنراتور از موتور(خاص APU )
نصب موتور بر روی استند
دمونتاز و عیب یابی موتور
شستشوی قطعات
بازرسی چشمی قطعات توسط واحد کیفیت
ثبت داده های مربوط به موتور و قطعات زیرمجموعه در پایگاه اماری کارگاه
انجام تستهای NDT و اندازه گیری قطعات توسط واحد کنترل کیفیت
بازسازی زیرمجموعه های موتور
مونتاژ موتور قطعات و زیرمجموعه های موتور
کوپل موتور و ژنراتور(خاصب APU )
مونتاز GENSET بر روی استند خاص( APU )
روشن کردن موتور و انجام تست گرم
پرسنل این کارگاه اموزشهای مربوط به اوورهال موتور ها را درمرکز آموزش MAN و PERKINs گذرانده و کلیه عملیاتها مطابق با آخرین ورژن دستورالعلمل های سازنده انجام می پذیرد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.