Admin

خودکفایی در تعمیرات
12دی

 با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و در جهت حمایت از تولید ملی و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای خرید ادوات و تجهیزات لکوموتیوها و ریل باس ها همگام با اجرای اقتصاد مقاومتی، بسیاری از قطعات ...

خود کفایی در ساخت
12دی

با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و در جهت حمایت از تولید ملی و همچنین جلوگیری از خروج ارز برای خرید ادوات و تجهیزات لکوموتیوها و ریل باس ها همگام با اجرای اقتصاد مقاومتی، داخلی سازی قطعات ...

خودکفایی
6مهر
خودکفایی

خدمات ساخت  از اردیبهشت ماهسال 1390 نگهداری و تعمیرات لکومتیوهای ایران سفیر به شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا واگذار شد. در ابتدای پروژه فقط استفاده از قطعات یدکی و مواد مصرفی اصلی پیشنهاد شده توسط سازنده ...

خدمات راهبری
6مهر
خدمات راهبری

شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا بمنظور راهبری ناوگان ریلی خود مصمم گردید با مطالعه گسترده ای در حوزه راهبری لکوموتیو و ایجاد زیرساخت های مناسب، بستری جهت ورود به این کسب وکار فراهم نماید. در این ارتباط ...

خدمات بهره برداری
6مهر

شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا، جهت توسعه فعالیت‌های خود، قراردادی را با موضوع تهیه، ساخت و تامین، فروش، انجام تعهدات دوران گارانتی و خدمات بعد از فروش 25 دستگاه لكوموتيو باری مدل MAP24 با شرکت مهندسی و ساخت ...

نگهداری و تعمیرات
6مهر

نگهداری و تعمیرات: این شرکت برای آماده به کاری حداکثر و نگهداری صحيح ناوگان ریلی تمرکز بالایی در اين حوزه معطوف داشته است. بنابراين در بازديد از تجهيزات، ابتدا وضعيت تجهيز را ارزيابی و در صورت نیاز بر اساس معيارهای ...

نگهداری و تعميرات ناوگان‌هاي خطوط 1 و 2 قطار‌هاي شهري مشهد صورت خواهد گرفت
6مهر

با دانش فنی شرکت  تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا نگهداری و تعميرات ناوگان‌هاي خطوط 1 و 2 قطار‌هاي شهري مشهد صورت خواهد گرفت.   شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا از نگهداري و تعميرات تمامي ناوگان‌هاي ...

همایش استراتژي شركت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا
6مهر

تدوین استراتژی و هدف گذاری امور جاری و آتی در شرکت های گروه مپنا از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این­رو شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا از سال 1399 با کمک تیم حرفه­ ای شرکت مشاوره مدیریت ...

بازدید نوروزی سال 1399 مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی مپنا
6مهر

بازدید نوروزی سال 1399 مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی مپنا از شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری   روز شنبه دوم فروردین ماه سال  1399 آقای مهندس بابک احمدی مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی مپنا، بنا بر سنت ...

دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران
6مهر

دریافت گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران در آذر ماه 1398 از مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ...