بلاگ

خودکفایی در تعمیرات
12دی

 با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و در جهت حمایت از تولید ملی و همچنین جلوگیری از ...

خود کفایی در ساخت
12دی

با توجه به ظرفیت های موجود در داخل کشور و در جهت حمایت از تولید ملی و همچنین جلوگیری از ...

خودکفایی
6مهر
خودکفایی

خدمات ساخت  از اردیبهشت ماهسال 1390 نگهداری و تعمیرات لکومتیوهای ایران سفیر به شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ...

خدمات راهبری
6مهر
خدمات راهبری

شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی مپنا بمنظور راهبری ناوگان ریلی خود مصمم گردید با مطالعه گسترده ای در ...

خدمات بهره برداری
6مهر

شرکت تعمیرات و توسعه بهره‌برداری ریلی مپنا، جهت توسعه فعالیت‌های خود، قراردادی را با موضوع تهیه، ساخت و تامین، فروش، ...

نگهداری و تعمیرات
6مهر

نگهداری و تعمیرات: این شرکت برای آماده به کاری حداکثر و نگهداری صحيح ناوگان ریلی تمرکز بالایی در اين حوزه ...